ตอนที่ 2  ความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดและคุณภาพห้องปฏิบัติการ

   ตอนที่  1  ความคลาดเคลื่อนในขั้นก่อนการวิเคราะห์ (ตอนที่ 1)  : ความผันแปรตามช่วงเวลา


Tel. +662 751 6058 

Fax +662 751 7857

EQA CENTER  หจก.อีคิวเอ เซ็นเตอร์


​   ​วิชาการ 1 นาที   โดย  ดร.ทนพ.ฉัตรชัย  มังกรแสงแก้ว